Στο Γκρουπάκι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι μια διαδικασία, η οποία ξεκινά από την Α' Λυκείου με σεμινάρια, ημερίδες, τεστ προσωπικότητας και ενδιαφερόντων, διαδικασία που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προετοιμασίας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η κρίσιμη αυτή στιγμή της τελικής απόφασης για την επιλογή σχολών και της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου υποστηρίζεται στο χώρο του φροντιστηρίου, μέσα από ατομικές συναντήσεις μαθητών και γονέων με τον Διευθυντή Σπουδών,με σκοπό την επίτευξη του ιδανικού αποτελέσματος και την αποφυγή λανθασμένων επιλογών.

Η συμβουλευτική διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου περιλαμβάνει:

  • Υπολογισμό των μορίων κάθε υποψηφίου
  • Αναλυτική ενημέρωση για όλες τις σχολές (π.χ. Προγράμματα Σπουδών κ.ά.)
  • Αναλυτική ενημέρωση για τα δεδομένα στην αγορά εργασίας
  • Αντιστοίχιση επαγγελμάτων με κάθε σχολή ΑΕΙ
  • Ιεράρχηση των προσωπικών προτιμήσεων του μαθητή
  • Προτεινόμενες σχολές
  • Επιπρόσθετες πληροφορίες (π.χ. δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών).

Στόχος της παραπάνω διαδικασίας είναι οι μαθητές:

Να υπολογίσουν σωστά τα μόριά τους,καθώς και να ιεραρχήσουν σωστά τις επιλογές τους.
Η αποφυγή λαθών και η σωστή ενημέρωση των υποψηφίων κρίνεται ζωτικής σημασίας προκειμένου ο υποψήφιος να επιλέξει τμήματα και επιστημονικά πεδία, που έχουν απορρόφηση στην αγορά εργασίας αλλά και που αναταποκρίνονται στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του.

Όλο το παραπάνω πρόγραμμα συμπλήρωσης και υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου παρέχεται στους υποψηφίους του Φροντιστηρίου εντελώς δωρεάν.

Μηχανογραφικό