ΠΙΑΣΕ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Στο Γκρουπάκι εφαρμόζουμε ένα πρότυπο, καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικών αλληλεπιδράσεων: τα ολιγομελή τμήματα, το μάθημα στο τραπέζι, τα φύλλα εργασίας, η προσομοίωση εξετάσεων, η παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μέσω των αξιολογήσεων και ο Σύμβουλος καθηγητής συγκροτούν ένα δυναμικό σύστημα επιτυχίας, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά.

Μεθοδολογία
ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ (3-5 ΑΤΟΜΑ)

Η δομή αυτή δίνει την δυνατότητα στον καθηγητή να ασχολείται με τον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Ταυτόχρονα,όμως η συνύπαρξη με άλλους μαθητές επιτρέπει στα παιδιά να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους,γεγονός που συντείνει στην καλύτερη κατανόηση και αφομοίωση της ύλης και κάνει το μάθημα στο Γκρουπάκι να υπερτερεί των άλλων.

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Στο Γκρουπάκι επιλέγουμε το μάθημα στο τραπέζι, επειδή οδηγεί σε αμεσότερη επικοινωνία μαθητών και καθηγητών.Σε αυτό συμβάλλουν τα εργονομικά μας τραπέζια-αποκλειστικά σχεδιασμένα για το φροντιστήριό μας-όπου ο καθηγητής βρίσκεται στο κέντρο έχοντας γύρω του τους μαθητές. Έτσι, προωθείται η συνεργασία μαθητών – καθηγητή και διευκολύνεται η επαφή μεταξύ των μελών του τμήματος.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

Για εμάς στο Γκρουπάκι, η διεξαγωγή διαγωνισμάτων προσομοίωσης εξετάσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των μαθημάτων μας. Κι αυτό γιατί τα διαγωνίσματα γίνονται σε αντίστοιχες συνθήκες με εκείνες των εξετάσεων, συντελώντας σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχία των μαθητών μας.

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εκτός από τα διαγωνίσματα προσομοίωσης, μοιράζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στους μαθητές του Γυμνασίου, Φύλλα Εργασίας, που σκοπό έχουν την εμπέδωση της διδακτέας ύλης καθώς και την εύρεση συγκεκριμένων αδυναμιών των μαθητών με σκοπό την αναπλήρωση των «κενών» τους.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Το Γκρουπάκι εισάγει μια καινοτομία όσον αφορά την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών. Με τη μέθοδο των μηνιαίων αξιολογήσεων , οι γονείς και ο μαθητής έχουν καθημερινή «εικόνα» της επίδοσής του. Κατά αυτόν τον τρόπο, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τα δυνατά του σημεία καθώς τις αδυναμίες του. Κάθε μήνα αποστέλεται ηλεκτρονικά και έντυπα στους γονείς η μηνιαία αξιολόγηση του κάθε μαθητή. Η παρακολούθηση της πορείας των μαθητών αξιολογείται σε δύο βάσεις: όσον αφορά την προφορική τους απόδοση (προφορική εξέταση) μέσω μιας βαθμολογικής κλίμακας από «Πολύ Καλά» εως και «Αδιάβαστος» και τις ασκήσεις τους (έλεγχος τετραδίου) από »Επιμελής» εως και «Καμία προσπάθεια».