* Στις παραπάνω ώρες περιλαμβάνονται και εκείνες των 22 υποχρεωτικών τρίωρων προσομοιωτικών διαγωνισμάτων στα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων ** Στις παραπάνω ώρες δεν συμπεριλαμβάνονται οι έκτακτες διδακτικές ώρες για την κάλυψη πιθανών κενών, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών.